Vogelvereniging Helmonds Kleur ` 56

 

Beste vogelvrienden 

Welkom op de website van  Vogelvereniging Helmonds Kleur ` 56 , onze vereniging heeft momenteel 40 leden. , gedurende het jaar organiseren wij diverse activiteiten om meer te leren op vogelgebied , onderlinge ervaringen te delen maar vooral ook om gezellig samen te zijn en te kletsen over vogels.

Het Bestuur.

Helmonds Kleur'56 is in september 1956 als kanarievereniging opgericht door de heren  Kreekels en van Roosmalen terwijl in oktober van dat jaar officieel het bondslidmaatschap bij de Bond van Nederlandse Vogelliefhebbers , kortweg NBvV volgde. Helmonds Kleur'56 is momenteel in Helmond nog de enige actieve vogelvereniging en is aangesloten bij de NBvV met verenigingsnummer H63 ; Helmonds Kleur'56 stelt zich ten doel alle vogellefhebbers in haar vereniging op te nemen. Helmonds Kleur'56 is een gepassioneerde vereniging met als doel bevordering van de vogelteelt , de vogelkennis , de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord. Elk jaar organiseert Helmonds Kleur'56 een  onderlinge tentoonstelling terwijl wij als vereniging ook deelnemen aan diverse andere regionale en landelijke tentoonstellingen . Op deze tentoonstellingen worden de dan gefokte vogels van het afgelopen jaar tentoongesteld en waar wij samen genieten van onze hobby.

Mocht u interesse hebben in het houden van vogels en wilt u ook met ons genieten van een mooie hobby , meld u zich dan aan bij onze vereniging , onze contributie bedraagt  52 euro voor volwassenen en 26 euro voor jeugdleden per jaar daarvoor krijgt u een uniek eigen kweeknummer dit kweeknummer komt op de ringen te staan waarmee u uw eigen gefokte vogels ringt en zijn dus zo herkenbaar als uw eigen vogels. Tevens ontvangt u van de NBvV per post elke maand het maandblad  " ONZE VOGELS "  in dit blad vindt u allerlei informatie over vogels en alles wat daar mee te maken heeft.

Onze maandelijkse bijeenkomsten worden behoudens uitzonderingen gehouden op de eerste maandag van de maand , waar wij gezellig kletsen over vogels,  aanvang 19.30 uur  in de kantine van Stadshobbycentrum  '' HET BAKEN '' , Pastoor van Leeuwenstraat 23 in Helmond 

Daar houden wij ook onze tentoonstelling , mocht u interesse hebben mail naar bert12vanschijndel@hotmail.com  en wij nodigen u dan uit voor onze eerst volgende bijeenkomst .    

BERICHT MAG GEDEELD WORDEN.

Vogelvereniging Helmonds Kleur'56